Thông tin chỉ đạo điều hành
UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số triển khai Khai báo y tế bằng QR-Code theo quy định của Bộ Y tế.
UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản khôi phục trạng thái bình thường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
UBND thành phố Vũng Tàu  triển khai thực hiện Văn bản số 385/UBND-VP ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh và Văn bản số 72/SKHĐT-ĐT ngày 11/01/2021...
UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tọa Phiên thảo luận Kỳ họp thứ Mười chín – HĐND tỉnh Khóa VI
UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Công văn hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến...
UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên...
UBND Thành phố Vũng Tàu ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247