Thông tin công khai phổ biến
UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  ban hành Công văn  đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
(PLO)- Người dân có thể đăng ký số trực tuyến. Hệ thống thông báo đến công dân số thứ tự và thời gian đến quầy của bộ phận Một cửa TP Vũng Tàu để...
Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của thành phố Vũng...
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn, thân thiện và vì sức khỏe cộng đồng

15/12/2020 00:00

Toàn cảnh Thành phố Vũng Tàu trên cao

23/11/2020 00:00