Thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm...
(PLO)- Người dân có thể đăng ký số trực tuyến. Hệ thống thông báo đến công dân số thứ tự và thời gian đến quầy của bộ phận Một cửa TP Vũng Tàu để...
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về việc kinh doanh hàng miễn thuế. Trong đó, Chính phủ quy định cụ thể về...
Chính phủ ban hanh Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu...
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247