Năm 2020, thành phố Vũng Tàu tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn đạt 98.23%
09:59:00 | 15-12-2020

Báo cáo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu cho biết từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020,đơn vị đã tiếp nhận 24.800 hồ sơ hành chính, trong đó năm 2019 chuyển qua là 188 hồ sơ và tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 98,23%.

Theo báo cáo thì phòng Tư pháp có số lượng hồ sơ nhiều nhất với 12.639 hồ sơ, phòng Quản lý đô thị là 4.516 hồ sơ, phòng Tài chính-Kế hoạch là 3.545 hồ sơ phòng Lao động -Thương binh-Xã hội 1.740 hồ sơ, phòng Tài nguyên Môi trường là 1.597 hồ sơ… Tuy số lượng hồ sơ chưa phải nhiều nhất nhưng với tính chất phúc tạp của nhiều vụ việc cho nên phòng Tài nguyên Môi trường chỉ giải quyết hồ sơ đạt 78,2% đúng hạn và phòng Quản lý đô thị đạt 97,3% đúng hạn. Báo cáo cũng cho biết trong năm 2020 có 12 lượt ý kiến của công dân và 100% hài lòng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố; không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị trực tiếp hay gián tiếp của tổ chức, công dân về thái độ, ứng xử của công chức, viên chức Bộ phận Một cửa trong thực thi công vụ.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vũng Tàu

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát, phối hợp với Bộ phận Một cửa trong việc đảm bảo thời hạn làm việc của công chức, viên chức được cử làm việc tại Bộ phận theo quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu; lãnh đạo lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn quan tâm chỉ đạo, kiểm tra và thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc cán bộ giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo đúng thời gian và quy trình theo quy định; đảm bảo thời gian làm việc trong giờ hành chính, tuân thủ việc mặc đồng phục hoặc trang phục ngành theo quy định, đeo Thẻ công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị khi thụ lý hồ sơ phải thực hiện đồng bộ giữa việc thao tác xử lý hồ sơ thực tế với cập nhật tiến độ thụ lý hồ sơ theo phần mềm một cửa, để phục vụ việc tra cứu thông tin hồ sơ của công dân qua hệ thống mã vạch, qua Cổng thông tin điện tử thành phố và công tác trả kết quả hồ sơ, kết xuất báo cáo được thuận tiện và chính xác. Đồng thời là cơ sở để kiểm tra, đánh giá cuối năm về việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ giải quyết hồ sơ./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn, thân thiện và vì sức khỏe cộng đồng

15/12/2020 00:00

Toàn cảnh Thành phố Vũng Tàu trên cao

23/11/2020 00:00