Năm 2020, Thành phố Vũng Tàu tiếp tiếp 594 lượt công dân, tiếp nhận 892 đơn thư
01:02:00 | 15-12-2020

Báo cáo số 370/BC-BTCD của Ban tiếp công dân thuộc văn phòng HĐND&UBND thành phố Vũng Tàu cho biết năm 2020 đã tiếp và tham mưu cho lãnh đạo UBND Thành phố tiếp 524 lượt 594 công dân, không có khiếu kiện đông người; Hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định 85 lượt; Lãnh đạo UBND Thành phố tiếp và đối thoại 32 lượt 166 người; nội dung tiếp công dân tập trung việc bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Cũng theo báo cáo cho biết năm 2020 đã tiếp nhận 892 đơn, trong đó: nhận trực tiếp: 475 đơn; nhận gián tiếp do Bưu điện và các nguồn của Cấp Tỉnh, Thường trực Thành ủy Vũng Tàu, Lãnh đạo UBND Thành phố chuyển đến 417 đơn. Trong số đơn, có  254 đơn khiếu nại; 31 đơn tố cáo; 607 đơn kiến nghị, phản ánh. Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tập trung chủ yếu về các lĩnh vực: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất ở mới, giá đất; chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; tranh chấp quyền sử dụng đất, lấn chiếm đất đai; xử phạt vi phạm hành chính về đất đai.

Thành phố đã ban hành 435 công văn chỉ đạo, 11 công văn đôn đốc, tham mưu giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; Ban hành 150 quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; Ban hành 26 Quyết định giao nhiệm vụ xác minh tranh chấp quyền sử dụng đất; Ban hành 02 Thông báo không thụ lý khiếu nại; Bộ phận tiếp công dân đã chuyển 129 Phiếu chuyển đến các phòng, ban, UBND Phường và 70 đơn Phiếu hướng dẫn công dân.

Hạn chế trong việc tham mưu và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố còn chậm, nhiều vụ việc quá thời hạn nhưng chưa được giải quyết dứt điểm đã dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp, gửi nhiều nơi, nhiều lần. Trong tổng số đơn 892 đơn, nhận gián tiếp do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến 417 đơn, chiếm 47%. Khó khăn của Ban tiếp công dân là khối lượng công việc nhiều, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh phát sinh ngày càng nhiều, một nội dung đơn tiếp nhận thành nhiều nguồn, nhưng cán bộ làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn của Ban Tiếp công dân còn mỏng, Ban đề xuất Văn phòng HĐND&UBND Thành phố xem xét bổ sung thêm biên chế./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn, thân thiện và vì sức khỏe cộng đồng

15/12/2020 00:00

Toàn cảnh Thành phố Vũng Tàu trên cao

23/11/2020 00:00