Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Phòng Kinh tế
 
Địa chỉ: 80 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.852.851
Fax: 0254.810.155
Email: kt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Nguyễn Ngọc TrườngTrưởng phòng
2Ông Nguyễn Văn HùngPhó Trưởng phòng
3Bà Trần Thị Thu HườngPhó Trưởng phòng
4Ông Nguyễn Quốc AnPhó Trưởng phòng