Cụm khách sạn 1 sao
11:31 | 29/04/2016 Print   E-mail    

KHÁCH SẠN 1 - 2 SAO
KHÁCH SẠN HUÊ ANH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao1logo.jpg
Địa chỉ: 15A Trương Công Định, P. 1, Tp. Vũng Tàu
 
KHÁCH SẠN NGỌC TRAI TRẮNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao1logo.jpg
Địa chỉ: 02 đường 3/2, P. 8, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3564555 - 3564556
KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG THÂN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao1logo.jpg
Địa chỉ: 15-17 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3857024
 
KHÁCH SẠN TUẤN VINH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao1logo.jpg
Địa chỉ: 27 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3854893
 
KHÁCH SẠN HỒNG HẢI
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao1logo.jpg
Địa chỉ: 151 Hoàng Hoa Thám,P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3527960
 
KHÁCH SẠN AN BÌNH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 179 Võ Thị Sáu, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3526717 - 3526718
 
KHÁCH SẠN ÁNH TRĂNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 67A Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3523535 - 3525579
 
KHÁCH SẠN BẢO THY 1
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 249 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3586551
 
KHÁCH SẠN BẢO ĐẢM HÀNG HẢI
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 70 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3563981
 
KHÁCH SẠN BÌNH MINH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: Lô 44 Khu Á Châu, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3527708
 
KHÁCH SẠN ĐĂNG KHOA
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 45/9 Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3852260
 
KHÁCH SẠN DUY ANH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 16 Lý Thường Kiệt, P. 1, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3531818 - 3531919
 
KHÁCH SẠN HẢI ANH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 44B Phó Đức Chính, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3616333 - 3600767
 
KHÁCH SẠN HẢI YẾN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 08 Lê Lợi, P. 1, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3852571 - 3858940
 
KHÁCH SẠN HOA PHƯỢNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 858 đường 30/4, P. 11, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3848524 - 0914497351
 
KHÁCH SẠN HOÀNG MAI
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 89 Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3526266
 
KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 6B Lê Ngọc Hân, P. 1, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 36254245/46/47
 
KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám,P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3810118 - 3810119
 
 

KHÁCH SẠN NGỌC THỦY

Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 125 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
 
 
KHÁCH SẠN KHÁNH DƯ
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 15A Trương Công Định, P. 1, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3571264 - 0903772672
 
KHÁCH SẠN KIM NGÂN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 243 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3513300
 
KHÁCH SẠN KIM PHƯỢNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 18-20 Lý Tự Trọng, P. 1, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3850347
 
KHÁCH SẠN LÂM PHÚC
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 19 Phan Văn Trị, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3521666
 
KHÁCH SẠN LÀNG BÌNH AN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 01 Trần Phú, P. 1, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3510016 - 3810264
 
KHÁCH SẠN LIÊN HOA
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 177 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3859605 – 3852718 - 3859605/3582115
KHÁCH SẠN MAI PHƯƠNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 45/18 Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3626959
KHÁCH SẠN MINH MẪN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 171 Lê Lai, P. 1, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3512863 - 3512864
 
KHÁCH SẠN NGUYỄN HOÀNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: A36 đường 3/2, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3854496
 
NỮ HOÀNG (HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG)
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 205A Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3500749 – 3858871 - 3858873
 
KHÁCH SẠN NUMBER ONE
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 28 Phan Văn Trị, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3523111
 
RESIDENCE COTÊ D'AZUR
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 172 Trần Phú, P. 5, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3553404 - 3553474
 
KHÁCH SẠN SƠN HÀ
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 17A Thủ Khoa Huân, P. 1, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3852356
 
KHÁCH SẠN ĐẤT VIỆT
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: Lô M2 khu Á Châu, Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3522388 - 3501434
 
KHÁCH SẠN DƯƠNG ĐÔNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: BT 03, 170 Bình Giã, P. 8, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3574477 - 0933616679
 
KHÁCH SẠN TÂM KHOA
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 19/7 Hồ Quý Ly, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3616886
 
KHÁCH SẠN THÀNH TRUNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 154E Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3527315
 
HÁCH SẠN THÁI TÂN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 178A Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3525450 - 3854877
 
KHÁCH SẠN THIÊN HOÀNG
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 19/5 Hồ Quý Ly, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3527572
KHÁCH SẠN PHÚC THỊNH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 20 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3526123
KHÁCH SẠN PHƯỚC THỊNH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 20 Phan Văn Trị, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3531368
KHÁCH SẠN THIÊN MÃ
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 154B Hoàng Hoa Thám, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3525705 - 3470040
 
KHÁCH SẠN THỦY VÂN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 32 Trần Quý Cáp, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3854893
 
KHÁCH SẠN VITAMIN C
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 18 Nguyễn Trường Tộ, P. 3, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3553738 - 553839
 
KHÁCH SẠN ASIA
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 95 Thùy Vân, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3513003
 
KHÁCH SẠN BAN TÍCH
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 153 Phan Chu Trinh, P. 2, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3533966 / 3543967
 
KHÁCH SẠN ĐẠI HẢI
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 23A La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 352 7578 / 0909 294 010
 
KHÁCH SẠN DEWI
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 47 La Văn Cầu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3544568
 
KHÁCH SẠN HƯƠNG SEN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 09 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3858322
 
KHÁCH SẠN KIM YẾN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 03-06 Phan Văn Trị, P. Thắng Tam, Tp. VT
Điện thoại: 064. 3522364
KHÁCH SẠN HỒNG NGỌC
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 22 Phan Văn Trị, P.Thắng Tam, Tp. VT
Điện thoại: 064. 6241025
 
KHÁCH SẠN ANH QUÂN
Description: http://www.bariavungtautourism.com.vn/upload/SAOVALOGODCTC/1sao.jpg
Địa chỉ: 44 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3811219