DANH BẠ ĐIỆN TỬ DANH BẠ ĐIỆN TỬ
danh bạ
08:03 | 07/10/2015 Print   E-mail    

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email công vụ (nếu có)

Ảnh (4x6)

01

Mai Ngọc Thuận

Bí Thư Thành Ủy Vũng Tàu

0913.129.339

Bithuthanhuy.nk2015.2020@gmail.com

02

Nguyễn Đăng Minh

Phó Bí Thư Thành Ủy Vũng Tàu

0913.840.638

ndminh.pbttuvt@gmail.com

03

Nguyễn Lập

Phó Bí Thư – Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu

0913.948.176

chutichubndtpvt@gmail.com

LapN@baria-vungtau.gov.vn