Danh mục Dự án Danh mục Dự án
Bổ sung danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện 06 tháng cuối năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
11:02 | 22/08/2019 Print   E-mail