THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất số 300 đường Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Vũng...

Đọc tiếp »

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu đối với thửa đất số 28 tờ bản đồ số 43 để đầu tư xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ tại 70...

Đọc tiếp »

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Đại Dương, phường 11, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô M10 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở ven đường 51C, phường 8, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »
Web Content Image

Như vậy là sau hơn 22 năm từ khi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt chi tiết 1/500 khu công viên Ao cá Phường 2, tại Quyết định 3368/QĐ-UBT ngày 08/12/1997, cho đến nay một số hạng mục được các đơn...

Đọc tiếp »