THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Web Content Image

UBND phường cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu đất trống và tập trung phát hiện, xử lý tình trạng vứt rác không đúng nơi quy...

Đọc tiếp »

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Công ty Xây dựng dầu khí, phường 7, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất tại gốc đường Trương Văn Bang – Nguyễn An Ninh

Đọc tiếp »

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô đất có diện tích khoảng 5.000m2 để xây dựng công trình Trung tâm Điều hành hỗ trợ hàng hải tàu biển tại Núi Nhỏ thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000...

Đọc tiếp »

Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đọc tiếp »