THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch thửa đất số 97 và thửa đất số 122 tờ bản đồ số 34 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Cán bộ - Công nghân viên (đợt 2) đường Huyền Trân Công Chúa,...

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 6) cho 03 hộ gia đình, cá nhân (Đợt 18) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cống Hộp, phường 8, thành phố Vũng...

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 03 hộ gia đình, cá nhân (Đợt 18) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng...

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 7) cho 03 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Cống Hộp, phường 8, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và hê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 01 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »
Tin bài khác