THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô A96 và lô A97 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi kéo dài, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 01 hộ gia đình, cá nhân (đợt 6) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Sửa chữa, cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông...

Đọc tiếp »

Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Tây Bắc đường AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 02 hộ gia đình, cá nhân (đợt 3) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Tuyến đường vào căn cứ Long Sơn/Vùng 2 Hải quân tại...

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 08 hộ gia đình, cá nhân (đợt 5) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng, kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai...

Đọc tiếp »
Tin bài khác