THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Công ty Xây dựng dầu khí, phường 7, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất tại gốc đường Trương Văn Bang – Nguyễn An Ninh

Đọc tiếp »

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô đất có diện tích khoảng 5.000m2 để xây dựng công trình Trung tâm Điều hành hỗ trợ hàng hải tàu biển tại Núi Nhỏ thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000...

Đọc tiếp »

Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đọc tiếp »

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư 10ha trong khu 58ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »