THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ , tái định cư (đợt 6) cho 06 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng...

Đọc tiếp »

Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 01 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường nguyễn Tri Phương...

Đọc tiếp »

Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư Tây bắc AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ dân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 30/4, phường Rạch Dừa

Đọc tiếp »

Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) cho 08 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị, tổ chức do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư...

Đọc tiếp »