Đầu tư xây dựng Đầu tư xây dựng
Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
11:07 | 23/05/2017 Print   E-mail    

Công bố các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

I. Các dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường

1. Dự án đường Cầu Cháy (từ đường 30/4 đến 51C).

2. Dự án đường Hàng Điều.

3. Dự án đường Thống Nhất (đoạn LHP đến Quang Trung; Nhánh giao với Hồ Bầu Sen).

4. Dự án đường Biệt Chính.

5. Dự án nạo vét kênh Bến Dình.

6. Dự án khu Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu.

II. Các dự án thuộc lĩnh vực Nhà ở xã hội, trụ sở cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp

1.  Dự án nhà ở xã hội phường 12.

Thông tin chi tiết về các dự án vui lòng xem tại văn bản số 2120/UBND-VP 721/UBND-VP

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn