Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Công ty Xây dựng dầu khí, phường 7, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất tại gốc đường Trương Văn Bang – Nguyễn An Ninh
12:48 | 18/06/2017 Print   E-mail    

Ngày 05/5/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Công ty Xây dựng dầu khí, phường 7, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất tại gốc đường Trương Văn Bang – Nguyễn An Ninh với nội dung như sau:

1. Phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch: thuộc địa phận phường 7 thành phố Vũng Tàu

- Phía Đông Nam giáp: Khu nhà ở 05 tầng

- Phía Tây Bắc giáp: Đường Trương Văn Bang

- Phía Tây Nam giáp: đất của người dân

2. Quy mô, tính chất:

- Quy mô: Diện tích khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 264,0m2

- Tính chất: đất xây dựng nhà ở riêng lẻ

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

- Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích thuộc quy hoạch xây dựng khu nhà 05 tầng của Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô thành đất xây dựng nhà ở riêng lẻ, với các chỉ tiêu sau:

+ Mật đô xây dựng căn cứ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

+ Tầng cao tối đa 05 tầng

+ Hình thức kiến trúc cần thống nhất cho một khu vực: về khoảng lùi, cốt nền xây dựng, chiều cao tầng trệt, các tầng lầu, độ vươn ban công; bố trí các cửa đi, cửa sổ đảm bảo tính liên tục; màu sắc công trình hài hòa với các công trình kế cận và toàn tuyến phố, …..;

b. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Tại khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp

c. Việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Quy chế quản lý Quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

4. Các nội dung khác có liên quan đến quy hoạch vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 965/QĐ.UB ngày 14/9/1991 của UBND Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo  về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở  Công ty Xây dựng Dầu khí./.

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn