Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu do Công ty TNHH Ngọc Tùng làm chủ đầu tư
08:00 | 12/11/2017 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 30/10/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5288/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu do Công ty TNHH Ngọc Tùng làm chủ đầu tư, với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới quy hoạch:

Khu đất điều chỉnh quy hoạch dự án Khu nhà ở Thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu

- Phía Bắc giáp: đường quy hoạch;

- Phía Tây giáp: đất của dân;

- Phía Đông giáp: đất của dân

- Phía Nam giáp: đất của dân.

Tổng diện tích khu đất điều chỉnh quy hoạch khoảng 86.065,64m2 (tăng 4.353,19m2), thuộc địa phận phường 12, thành phố Vũng Tàu

2. Lý do điều chỉnh quy hoạch:

- Đồ án quy hoạch đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 04/03/2013 với quy mô diện tích 81.712,45m2. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, một phần diện tích của dự án chồng lấn lên tuyến đê Hải Đăng. Vấn đề ngày đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến thống nhất điều chỉnh tại Văn bản số 2200/SNN-KH ngày 17/10/2014; Sở Xây dựng có ý kiến thống nhất tại Văn bản số 253/SXD-KTQH ngày 09/02/2015. Ngày 15/10/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1945/SXD-KTQH báo cáo UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu và đã được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 8407/UBND-VP ngày 03/11/2015

- Mặt khác, theo báo cáo của Công ty TNHH Ngọc Tùng tại Tờ trình số 01/TTr-NT ngày 09/3/2017 thì hiện nay diện tích đất Công ty đã thỏa thuận đền bù được khoảng 69.908,66m2 diện tích dự án, chiếm 81,22%, trong đó một số thửa đất nằm giáp nhưng ngoài phạm vi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trước đây. Đồng thời, theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội, Chủ đầu tư đã dành một phần diện tích đất để bố trí nhà ở xã hội phục vụ công tác tái định cư.

3. Quy mô và tính chất quy hoạch:

- Quy mô: Diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 86.065,64m2.

- Quy mô dân số: khoảng 1.400 người.

- Tính chất: Là khu nhà ở Thương mại thấp tầng với nhà ở liền kế, nhà ở biệt thự, nhà ở xã hội, trường học và công trình công cộng.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng và các nội dung khác vui lòng tải tại đây về xem./.

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn