Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ dân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 30/4, phường Rạch Dừa
11:45 | 14/02/2018 Print   E-mail    
Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn