Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư Tây bắc AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu.
11:56 | 14/02/2018 Print   E-mail    
Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn