Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ , tái định cư (đợt 6) cho 06 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng Tàu.
11:17 | 03/05/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 28/3/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 1235/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ , tái định cư (đợt 6) cho 06 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng Tàu, gồm các hộ gia đình sau:

1.       Hộ ông(bà) Nguyễn Bá Điệp, Địa chỉ: 52 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 1236/QĐ-UBND)

2.       Hộ ông (bà) Nguyễn Tuấn Huệ - Lưu Thị Nhung, Địa chỉ: 2A+2B đường Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 1237/QĐ-UBND)

3.       Hộ ông (bà) Nguyễn Huy Vường – Duy Thị Xuân, Địa chỉ: 51 Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 1238/QĐ-UBND)

4.       Hộ ông (bà) Biện Văn Quang – Nguyễn Thị Oanh, Địa chỉ: Số 02 Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 1239/QĐ-UBND)

5.      Hộ ông (bà) Huỳnh Thị Thành, Địa chỉ: Số 03 Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 1240/QĐ-UBND)

6.      Hộ ông (bà) Đào Thị Viên, Địa chỉ: Số 21 Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 1241/QĐ-UBND)

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn