Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Đợt 5) cho 08 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Cống Hợp, phường 8, thành phố Vũng Tàu
09:12 | 05/08/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 26/7/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5542/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  (Đợt 5) cho 08 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Cống Hợp, phường 8, thành phố Vũng Tàu,  gồm hộ gia đình sau:

 

1.  Hộ ông(bà): Nguyễn Tiến Cường – Lê Thị Thùy, Địa chỉ: 03 Tăng Bạt Hổ, phường 9, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5543/QĐ-UBND);

2.  Hộ ông(bà) Vũ Như Bắc – Vũ Thị An, Địa chỉ: Hẻm 58 Trần Bình Trọng, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5544/QĐ-UBND);

3. Hộ ông(bà) Đinh Văn Hùng, Địa chỉ: 63/3 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5545/QĐ-UBND);

4. Hộ ông(bà) Nguyễn Thị Diễm Nhung, Địa chỉ: 12 Nguyễn Kim, phường 4, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5546/QĐ-UBND);

5. Hộ ông(bà) Trần Văn Vượng, Địa chỉ: Hẻm 239 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5547/QĐ-UBND);

6. Hộ ông(bà) Hoàng Cầm, Địa chỉ: Hẻm 239 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5548/QĐ-UBND);

7. Hộ ông(bà) Trần Tuy, Địa chỉ: 170/5 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5549/QĐ-UBND);

8. Hộ ông(bà) Mạc Thị My, Địa chỉ: 208C, đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5550/QĐ-UBND).

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn