Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 08 hộ gia đình, cá nhân (đợt 17) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng Phong đến 51B – Nguyễn An Ninh), phường 8, phường
05:03 | 11/08/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 02/8/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5928/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và  tái định cư cho 08 hộ gia đình, cá nhân (đợt 17) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng Phong đến 51B – Nguyễn An Ninh), phường 8, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, hộ gia đình sau:

1. Hộ ông(bà) Đinh Văn Thắng – Vũ Thị Thúy Hiền,  Địa chỉ: số 190 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5929/QĐ-UBND);

2. Hộ ông(bà) Vũ Thị Chiến – Nguyễn Tất Anh, Địa chỉ: 148 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5930/QĐ-UBND);

3.  Hộ ông(bà) Nguyễn Thái Dũng – Ngô Thị Thanh Hoa, Địa chỉ: 305 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5931/QĐ-UBND);

4. Hộ ông(bà) Lê Văn Hai, Địa chỉ: Số 285 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5932/QĐ-UBND);

5.  Hộ ông(bà) Hồ Thị Duyên, Địa chỉ: Số 247 đường Bình Giã, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5933/QĐ-UBND);

6. Hộ ông(bà) Vũ Hữu Hùng, Địa chỉ: Số 254 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5934/QĐ-UBND);

7.  Hộ ông(bà) Phạm Văn Thuận – Vũ Thị Vân, Địa chỉ: Số 157 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5935/QĐ-UBND);

8. Hộ ông(bà) Nguyễn Văn Khá, Địa chỉ: Số 273 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5936/QĐ-UBND).

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn