Thông báo Thông báo
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch thửa đất số 97 và thửa đất số 122 tờ bản đồ số 34 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Cán bộ - Công nghân viên (đợt 2) đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, thành phố Vũng Tàu
11:23 | 03/09/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 21/8/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 6235/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch thửa đất số 97 và thửa đất số 122 tờ bản đồ số 34 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Cán bộ - Công nghân viên (đợt 2) đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, thành phố Vũng Tàu với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới, điều chỉnh quy hoạch tại thửa đất số 97 và thửa đất số 122 tờ bản đồ số 34

2. Quy mô và tính chất:

- Quy mô diện tích điều chỉnh: 259,6m2

-  Tính chất: là đất xây dựng Nhà ở kết hợp Văn phòng.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Điều chỉnh từ 02 thửa đất số 97 và số 122 tờ bản đồ số 34 phường 8, thành phố Vũng Tàu gộp thành 01 thửa đất có tổng diện tích 259,6m2

- Điều chỉnh tầng cao công trình thành 09 tầng + tầng tum;

- Bổ sung thêm chức năng làm văn phòng;

-  Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung Quyết định năm 1991 của UBND Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo

b) Các quy định quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan và các quy định khác tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014./.

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn