Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
UBND thành phố Vũng Tàu công bố công khai điều chỉnh quy hoạch
07:55 | 23/09/2018 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu công bố công khai điều chỉnh quy hoạch
 
     Thực hiện điều 53, điều 54 của Luật Quy hoạch đô thị, nhằm công khai các quyết định phê duyệt quy hoạch. UBND thành phố Vũng Tàu công bố công khai điều chỉnh quy hoạch 02 Quyết định sau:
 
     Quyết định 5341/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô A96 và lô A97 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi kéo dài, Phường 7. Ông Trần Xuân Phùng có trách nhiệm lắp đặt pano bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
 
     Quyết định 6779/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc cập nhật, bổ sung lô B13 vào Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 7) Khu trung tâm Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh. Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) có trách nhiệm lắp đặt pano bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt./.
 
Tin: Trần Việt, BBT

  

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn