Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 04 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn II) tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.
04:33 | 25/06/2019 Print   E-mail    
Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn