Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (hỗ trợ tiền thuê nhà) cho 07 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào Trường THCS phường 12, thành phố Vũng Tàu
03:18 | 26/09/2019 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 13/5/2019, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (hỗ trợ tiền thuê nhà) cho 07 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào Trường THCS phường 12, thành phố Vũng Tàu, gồm các hộ dân sau:

1. Hộ ông(bà) Trần Đình Khánh, Địa chỉ: 58/43/1D Nguyễn Gia Thiều, phường 12, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 13/5/2019;

2. Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thu, Địa chỉ: 1216/57/5C đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 13/5/2019;

3. Hộ ông (bà) Nguyễn Thành Hiệp, Địa chỉ: 1216/57/5B đường 30/4 phường 12, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 13/5/2019;

4. Hộ ông (bà) Nguyễn Đức Ninh, Địa chỉ: 1216/57/3 đường 30/4 phường 12, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 13/5/2019;

5. Hộ ông (bà) Phạm Thị Thu Khánh, Địa chỉ: 58/43/1 Nguyễn Gia Thiều, phường 12, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 13/5/2019;

6. Hộ ông (bà) Phạm Văn Chương-Trần Thị Dung, Địa chỉ: 58/41 Nguyễn Gia Thiều, phường 12, đường vào Trường THCS phường 12, thành phố Vũng Tàu, theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND;

7. Hộ ông(bà) Phạm Quốc Bảo – Nguyễn Thị Hướng, Địa chỉ: 58/43 Nguyễn Gia Thiều, phường 12, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 13/5/2019.

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn