Đầu tư xây dựng Đầu tư xây dựng
UBND TP được giao làm chủ đầu tư 43 dự án
02:44 | 07/01/2021 Print   E-mail    

 

Theo Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu ,chi ngân sách nhà nước năm 2020, UBND Thành phố được giao làm chủ đầu tư 43 dự án, với kế hoạch vốn là 1.172.223 triệu đồng. Dự án trên địa bàn do các đơn vị khác chủ đầu tư có 31 dự án, với kế hoạch vốn là 669.741 triệu đồng.

Chi tiết được thể hiện tại Biểu phụ lục đính kèm (tải tại đây)