THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 3273/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Như vậy sau một thời gian nỗ lực vận động thuyết phục người dân có nhà, đất trong dự án nút giao thông Trần Đồng-Trương Công Định- Lê Lai thuộc Phường 1, Phường 3, đến sáng ngày 12/7 các nhà ở khu vực...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố...

Đọc tiếp »

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu đối với...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn 1 tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Theo quyết...

Đọc tiếp »