GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 04 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn II) tại xã...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 6) cho 03 hộ gia đình, cá nhân (Đợt 18) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cống Hộp, phường 8, thành phố Vũng...

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 03 hộ gia đình, cá nhân (Đợt 18) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng...

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 7) cho 03 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Cống Hộp, phường 8, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »