GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 07 hộ gia đình, cá nhân (đợt 2) do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần Đồng, Lê Lai,...

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 03 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư Tây Bắc AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 4) cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di...

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư 10 ha trong 58ha phường 10, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (hỗ trợ tiền thuê nhà) cho 07 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào Trường THCS phường 12, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »