GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Web Content Image

Như vậy sau một thời gian nỗ lực vận động thuyết phục người dân có nhà, đất trong dự án nút giao thông Trần Đồng-Trương Công Định- Lê Lai thuộc Phường 1, Phường 3, đến sáng ngày 12/7 các nhà ở khu vực...

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 07 hộ gia đình, cá nhân (đợt 2) do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần Đồng, Lê Lai,...

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 03 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư Tây Bắc AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 4) cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di...

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư 10 ha trong 58ha phường 10, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »