QUY HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI QUY HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI

Ông Nguyễn Hồng Đăng Kỳ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường (BVMT) cho biết, Quỹ BVMT hoạt động từ năm 2005, hiện nay, Quỹ có tổng vốn 108 tỷ đồng, đã phê duyệt cho vay 5 dự án, tổng số vay 20 tỷ đồng với...

Đọc tiếp »