THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn 1 tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Theo quyết...

Đọc tiếp »

Ngày 28/5/2020, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô G8 và lô G9 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở...

Đọc tiếp »

Ngày 15/5/2020, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với phần diện tích 5.620,0m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2111/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, tại phường 11, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 06/5/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô số 13 và lô số 14 thuộc quy hoạch mặt bằng phân lô tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ...

Đọc tiếp »