THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư (đợt 15) cho 03 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Võ Văn Tần, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư (đợt 13) cho 03 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Võ Văn Tần, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 04 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn II) tại xã...

Đọc tiếp »

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở C2 Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu đối với lô H1 và một phần lô

Đọc tiếp »

Chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư dự án khách sạn và căn hộ cao cấp tại số 184, 184A Hoàng Hoa Thám, Phường 2

Đọc tiếp »