THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 01 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Võ Văn Tần, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 01 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Tuyến đường vào cơ sở doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 2 tại phường...

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 6) cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng...

Đọc tiếp »

Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 6) cho 06 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn...

Đọc tiếp »

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở phường 11, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »