Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin trong nước Tin trong nước
Phát động phong trào thi đua chào mừng thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
06:25 | 21/06/2013 Print   E-mail    

 
 
            Ngày 23/4/2013, thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 612/QĐ-TTg công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển, tạo động lực mới, động viên khích lệ lòng thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, yếu tố quyết định cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.
 
 
            Với vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục- đào tạo, dịch vụ du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế. Để trở thành một đô thị bền vững, thành phố Vũng Tàu tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I. Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ V đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Vũng Tàu là thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh, UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua chào mừng thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 
 
            Nội dung của kế hoạch thi đua là: tổ chức các hoạt động chào mừng thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả gắn với việc tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước; phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thi đua phát triển kinh tế theo cơ cấu Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Hải sản; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, xã hội từ thiện, tạo việc làm mới cho lao động, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, dân số, gia đình, trẻ em...; tiếp tục các công tác thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước..; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh và hiện đại; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hện tốt nhệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp chặt chẽ giữa phát trển kinh tế với quốc phòng - an ninh; tiếp tục thực hiện chỉ thị 39-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiến tiến….
 
 
Phong trào thi đua chào mừng thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh trong năm 2013 được chia thành 2 đợt: đợt 1 từ 1/6/2013 đến 2/9/2013, đợt 2 từ 2/9/2013 đến 31/12/2013. Để phong trào thi đua đạt được kết quả cao, UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, phường, xã khi phát động phong trào cần căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, các tiêu chí của thành phố đô thị loại I để cụ thể hóa thành kế hoạch theo từng thời điểm, lấy mốc các ngày lễ lớn trong năm để phát động phong trào thi đua...
 
Với mục đích và ý nghĩa lớn lao, chúng ta cùng tin tưởng đợt phát động thi đua sẽ được các đơn vị hưởng ứng sôi nổi, có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, cùng toàn thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013, xứng tầm với đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
 
Tin, ảnh: Dung Đoàn
                                                                                               BBT.

  

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu