Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
04:23 | 28/08/2018 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VI, kỳ họp thứ Tám thông qua “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2018.

Đầu tư cơ sở lưu trú đạt chuẩn để phấn đấu đón 8,6 triệu lượt khách lưu trú năm 2025 là mục tiêu quy hoạch đề ra

Mục tiêu chung của Quy hoạch là phát triển du lịch chất lượng cao nhằm chuyển dịch cơ bản cơ cấu kinh tế của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam, với các mục tiêu cụ thể như phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ đón và phục vụ khoảng 8,6 triệu lượt khách lưu trú , trong đó 1,4 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân là 11-13%/ năm; Tổng doanh thu từ du lịch ước khoảng 31.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn đến 2025 khoảng 30-35%; Số lượng buồng lưu trú đạt chuẩn cần có là 16.000 buồng; Tạo được 38.000 lao động có việc làm, trong đó 10.000 lao động trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, dự kiến ngành du lịch Tỉnh sẽ đón và phục vụ khoảng 17 triệu lượt khách lưu trú; trong đó có 4 triệu khách lưu trú là khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân là 12-14%/ năm; Tổng thu ước khoảng 102.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2026-2030 khoảng 20-25%/năm; Số lương buồng lưu trú đến 2030 là 20.000 buồng, trong đó tỷ lệ buồng chất lượng cao chiếm khoảng 35%; Tạo được 45.000 lao động có việc làm, trong đó 15.000 lao động trực tiếp.

Bên cạnh đó, Quy hoạch còn ưu tiên phát triền du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm, gắn hoạt động du lịch với mục tiêu gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, sinh thái và bảo vệ môi trường; gắn phát triển du lịch với mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn xã hội góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh đặc biệt đối với vùng biển và ven biển 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Quy hoạch du lịch đưa ra một số định hướng phát triển du lịch như định hướng phát triển thị trường khách; sản phẩm du lịch; phát triển du lịch theo không gian, lãnh thổ; nhu cầu sử dụng đất cho phát triển du lịch và phân định các nhóm giải pháp cần thực hiện như tiếp tục thu hút vốn các doanh nghiệp hoặc xã hội hóa vốn đầu tư cho các sản phẩm du lịch, trong đó ưu tiên dự án dịch vụ vui chơi, giải trí; cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động trong hoạt động du lịch; xây dựng chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch theo từng giai đoạn; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn để thu hút du khách đến với địa phương; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đối với phát triển sản phẩm du lịch, nhất là du lịch biển, đảo; hợp tác quốc tế, liên kết và trao đổi kinh nghiệm xây dựng, ban hành cơ chế chính sách phát triển du lịch; chủ động xây dựng và đề xuất các dự án tài trợ từ các nguồn vốn hợp tác quốc tế; ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường tại các khu vực phát triển du lịch trên địa bàn, đồng thời bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên du lịch; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; giảm thiểu và thích ứng đối với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong phát triển du lịch, du lịch gắn vối đảm bảo an ninh quốc phòng.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao cho UBND Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, giao Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), các Ban và đại biểu HĐND Tỉnh giàm sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu