Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Vũng Tàu ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bảo vệ môi trường du lịch 2019
10:23 | 09/04/2019 Print   E-mail    

Vũng Tàu ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bảo vệ môi trường du lịch 2019
         
     Nhằm nâng cao nhận thức cũng như cung cấp một số kiến thức về vai trò của công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, ngày03/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu xây dựng kế hoạch số 1517/KH-UBND về tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bảo vệ môi trường du lịch, nghiệp vụ kiếm tra các hoạt động về lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
 
TP Vũng Tàu tổ chức lớp bồi dưỡng Luật du lịch, ứng xử văn minh du lịch năm 2018
 
     Theo đó, nội dung bồi dưỡng là những vấn đề cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch theo định hướng phát triển bền vững đối với các lĩnh vực có liên quan; những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động liên quan du lịch cũng như xây dựng kế hoạch, lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường trong kế hoạch tố chức quản lý và kiếm tra các hoạt động liên quan du lịch; và trao đổi kinh nghiệm thực tế tại địa phương về bảo vệ môi trường trong du lịch, nghiệp vụ kiểm tra các hoạt động về lĩnh vực du lịch.
        
     Đối tượng được bồi dưỡng sẽ là thủ trưởng, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách đang phụ trách công tác văn hóa, xã hội, môi trường, du lịch tại các Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Y tế, Kinh tế, Trung tâm hỗ trợ khách du lịch, Ban quản lý các khu du lịch, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đội Trật tự đô thị, ƯBND các phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu; kế hoạch tổ chức lớp bồi duỡng  là 03 ngày, dự kiến trong tháng 4/2019, số lượng là 100 học viên.
 
     Theo kế hoạch, UBND Thành phố giao cho Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin chọn đơn vị tổ chức lớp bồi dưỡng cũng như thực hiện việc tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng nghiêm túc, hiệu quả đồng thời báo cáo UBND thành phố việc tham gia lớp bồi dưỡng của học viên sau khi kết thúc lớp; Đối với các đơn vị, cơ quan liên quan căn cứ kế hoạch đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2019 để lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia lớp bồi dưỡng và gửi về ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ,thông qua phòng Nội vụ trước ngày 04/4/2019. Còn đối với các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và điều kiện của đơn vị cử viên chức, người lao động của đơn vị tham gia lóp bồi dưỡng (nếu có nhu cầu), trường họp có nhu cầu tham dự lớp đề nghị gửi Quyết định cử viên chức, người lao động của đơn vị tham dự lớp về ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, thông qua phòng Nội vụ trước thời gian mở lớp để tổng họp số lượng học viên tham dự và tổ chức lóp bồi dưỡng chu đáo, hiệu quả./.
                                                                  
Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

    

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu