Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến 2025- định hướng đến 2030
03:14 | 15/06/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 phê duyệtt Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với quan điểm trọng tâm là xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo trong việc triến khai thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề còn bất cập trong quản lý, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Xây dựng và phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020 và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030; phát triển du lịch chất lượng cao góp phần thực hiện sự chuyển dịch cơ bản cơ cấu kinh tế của tỉnh; đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam.

 

Với mục tiêu là phát triển du lịch chất lượng cao góp phần thực hiện sự chuyển dịch cơ bản cơ cấu kinh tể của tỉnh; đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam; các chỉ tiêu đề ra là: Khách du lịch có lưu trú: Phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 8,6 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt khách), tốc độ tăng trưởng trung bình là 11 - 13%/năm. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 17 triệu lượt khách có lưu trú (trong đó khách quốc tế đạt 4 triệu lượt), tốc độ tăng trưởng trung bình là 12% - 14%/năm; Năm 2025 đạt 31.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn đến 2025 khoảng 30 - 35%/năm. Phấn đấu đến năm 2030 đạt gần 102.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 20 - 25%/năm; tạo được 38.000 việc làm, trong đó khoảng 10.000 lao động trực tiếp; đến năm 2030 tạo được hơn 45.000 việc làm, trong đó có khoảng 15.000 lao động trực tiếp, và Phát triển du lịch “xanh”, du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm; gắn hoạt động du lịch với mục tiêu gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, sinh thái và bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, giải pháp thực hiện là ưu tiên vốn đầu tư phát triển du l ịch; triển khai quy hoạch chi tiết một số dự án để kêu gọi các nhà đầu tư; Cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực; giải pháp xúc tiến quảng bá; hợp tác liên kết vùng; Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố thực hiện./.

Tin: Kim nguyễn, BBT 

 

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu