Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực du lịch năm 2019
01:23 | 06/10/2019 Print   E-mail    

 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2030; Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số 1027/KH-SDL ngày 26/9/2019 về kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực du lịch năm 2019 trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó yêu cầu nội dung của các lớp tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng như bồi dưỡng văn minh ứng xử trong giao tiếp, cấp cứu thủy nạn, ngoại ngữ cho đội ngũ hướng dân viên tại điểm nâng cao kiến thức về du lịch cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp...Chương trình giảng dạy phù hợp với đối tượng tham gia học tập, nội dung gắn với thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành.

Các cơ sở kinh doanh du lịch- dịch vụ  tham gia các buổi tập huấn do UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức

Các lớp dự kiến sẽ được tổ chức triển khai từ nay đến hết năm 2019: Bồi dưỡng cấp cứu thuỷ nạn tại Côn Đảo, thời gian học là 10 ngày, thành phần học là viên chức phụ trách công tác y tế, cứu hộ, cấp cứu thủy nạn của BQL KDL các huyện, thành phố; Lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm tại Côn Đảo, thời gian học tập 02 ngày, với thành phần phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT), UBND Côn Đảo, viên chức phụ trách công tác thông tin, hỗ trợ khách du lịch của Ban quản lý các Khu du lịch(BQL các KDL); BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo, viên chức phụ trách công tác thuyết minh tại BQL các di tích, viên chức Trung tâm hỗ trợ khách du lịch; Lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng tại Côn Đảo, thời gian học tập 02 ngày tại Côn Đảo, thành phần gồm: phòng VHTT, UBND các địa phương, viên chức phụ trách công tác thông tin, hỗ trợ khách du lịch của BQL các KDL, BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo, nội dung: Kiến thức du lịch cộng đồng; Lớp tập huấn giao tiếp, ứng xử văn minh du lịch:địa điểm học tại Vũng Tàu, thời gian học tập: 03 ngày, với thành phần là người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nội dung: giao tiếp, ứng xử văn minh du lịch; Lớp Bồỉ dưỡng cấp cứu thuỷ nạn tại Vũng Tàu, thời gian học tập 5 ngày, thành phần là viên chức phụ trách công tác y tế, cứu hộ, cấp cứu thủy nạn của BQL KDL các huyện, thành phố, nội dung: Nghiệp vụ cấp cứu thủy nạn; Lớp tập huấn nghỉệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm tạỉ Vũng Tàu, thời gian học tập 02 ngày, với thành phần: CBCCVC Sở Du lịch, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, phòng VHTT, UBND các địa phương, viên chức phụ trách công tác thông tin hỗ ừợ khách du lịch của BQL các KDL, viên chức phụ trách công tác thuyết minh tại BQL các di tích, viên chức Trung tâm hô trợ khách du lịch Vũng Tàu;  Lớp bồỉ dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng tại Vũng Tàu, thời gian học tập 02 ngày, với thành phần: CBCCVC Sở Du lịch, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, phòng VHTT, UBND các địa phương, viên chức phụ ừách công tác thông tin, hỗ trợ khách du lịch của BQL các KDL, viên chức Trung tâm hô trợ khách du lịch Vũng Tàu, nội dung: Kiến thức du lịch cộng đồng  và Lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm tại Vũng Tàu, thời gian học tập 03 tháng, thành phần: viên chức phụ trách công tác thuyêt minh tại BQL các di tích, viên chức Trung tâm hỗ ừợ khách du lịch Vũng Tàu, viên chức phụ trách công tác thông tin, hỗ trợ khách du lịch của BQL các KDL các huyện, thành phố, nội dung: tiếng Anh giao tiếp./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

 

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu