Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Du lịch giai đoạn 2016-2020
02:29 | 09/01/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số 10/KH-SDL ngày 07/02/2020 tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

Theo đó Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác động của phong trào thi đua yêu nước trong ngành du lịch ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, đánh giá những mặt làm được và chỉ ra những tồn, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời gian tới, cũng như biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020. Qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển ngành ở từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội nghị là tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Sở Du lịch về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua, Tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 bằng nhiều hình thức: Trang thông tin điện tử của Sở và của ngành, tại các Hội nghị của Sở và của Ngành; tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu của ngành từ năm 2016 đến nay nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh (12/8/1991-12/8/2021, 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2020), thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành giai đoạn 2016-2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ V cùng đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Vận động tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp du lịch hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Doanh nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu hội nhập và phát triển”, “Bà Rịa-Vũng Tàu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”, “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam”; “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tuỵ, chuyên nghiệp”…; Xây dựng các điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của ngành. Lưa chọn các mô hình điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiên tiến, tiêu biểu được lan toả thật sự hiệu quả trong cuộc sống.

 Thời gian dự kiến là Quý II năm 2020, nội dung Hội nghị phần Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành 5 năm (2016-2020):  Đánh giá kết quả đạt được các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu của ngành và đánh giá tác động, tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của ngành; Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; Những tồn tại, hạn chế chủ yếu, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phần phương hướng, nhiệm vụ: Xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025; Những nội dung chủ yếu đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Sở và của ngành; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025./.

Tin: Việt Bách, BBT

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu