Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Tăng cường phòng, chống ma túy trong ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020
04:25 | 22/01/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 Tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020, Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số 52/KH-SDL ngày 16/01/2020 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma túy trong ngành Du lịch năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, công bằng cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Du lịch của tỉnh trong công tác phòng chống ma túy. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong toàn ngành.

Tuyên truyền,kiểm tra, hướng dẫn là một  trong những nội dung để ngăn ngừa phòng chống ma túy trong ngành du lịch 

Theo đó nội dung thực hiện như: Một là công tác tuyên truyền, giáo dục ngăn ngừa, phòng chống ma túy trong ngành du lịch để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” trong CBCC và người lao động trong ngành; xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, tích cực rèn luyện nhân cách và kiên quyết phòng, chống  ma túy trong ngành, đồng thời tập trung thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người lao động có nguy cơ cao về ma túy, tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động ngành du lịch như: nhân viên phục vụ Buồng khách sạn - nhà nghỉ, nhân viên Massager, nhân viên phục vụ Karaoke, nhân viên phục vụ trên địa bàn tỉnh; Hai là công tác phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác ngăn ngừa và phòng chống ma túy trong ngành du lịch tỉnh là tăng cường công tác phối với các cơ quan chức năng liên quan về thực hiện phòng, chống ma túy trong hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong xây dựng và phát triển ngành du lịch của tỉnh, thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra và phối hợp thực hiện công tác kiểm tra liên ngành để kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, ngăn ngừa, phòng chống ma túy trong hoạt động kinh doanh du lịch nhằm xây dựng môi trường du lịch thực sự an toàn và lành mạnh. Thời gian thực hiện là trong năm 2020./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu