Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Vũng Tàu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch
06:47 | 02/01/2021 Print   E-mail    

UBND Thành phố ban hành Quyết định số 7497/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật trong họat động kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021 (gọi tắt là Đoàn liên ngành du lịch). Thời gian làm việc của Đoàn liên ngành du lịch từ ngày 30/12/2020 đến ngày 29/12/2021.

Theo đó, việc Thành lập Đoàn liên ngành du lịch gồm 15 thành viên là đại diện các phòng ban chức năng của UBND Thành phố, các ngành Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tỉnh, Chi cục Thuế Khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo, Đội Quản lý thị trường Số 2, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch, Đại diện UBND các phường, xã và Đại diện Công an các phường, xã. Đoàn liên ngành du lịch có nhiệm vụ kiểm tra chi tiết, cụ thể từng nội dung, lĩnh vực liên quan, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và báo cáo có liên quan đến các nội dung kiểm tra; lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính; đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định của pháp luật; tạm giữ các giấy tờ có liên quan trong trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân có hành vi vi phạm;

Đoàn Liên ngành du lịch sẽ làm việc trực tiếp tại các cơ sở hoặc mời về trụ sở cơ quan thường trực, địa phương

Các nội dung Đoàn liên ngành du lịch thực hiện như đăng ký kinh doanh, lao động, phòng cháy và chữa cháy, An ninh và trật tự, an toàn xã hội; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Công tác cấp cứu thủy nạn; Biển hiệu, phân loại, xếp hạng, báo cáo thống kê cơ sở lưu trú du lịch; Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch; Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; Đăng ký giá, niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ và bán hàng đúng giá niêm yết; Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Kiểm tra việc thu thuế, phí dịch vụ, lệ phí và hóa đơn thuế; Các hoạt động liên quan trong kinh doanh dịch vụ-du lịch.

Đoàn Liên ngành du lịch sẽ kiểm tra định kỳ, lập danh sách và gửi thông báo đến các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ dự kiến kiểm tra. Các cơ sở kinh doanh nhận được thông báo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo nội dung yêu cầu, bố trí địa điểm làm việc và cử người có trách nhiệm làm việc và Kiểm tra đột xuất đối với các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo,bị phán ánh; thông tin qua đường dây nóng, thông tin đại chúng, mạng xã hội… về hoạt động vi phạm, sai phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; theo yêu cầu của Lãnh đạo Thành phố, Tỉnh; hoặc cử người vào các cơ sở kinh doanh qua hình thức khách du lịch hoặc các hình thức liên quan để thu thập thông tin vi phạm làm chứng cứ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong họat động của các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT

 

 

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu