ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND thành phố Vũng Tàu vừa đưa số điện thoại đường dây nóng về dịch vụ- du lịch 088 880 3247 do Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành về dịch vụ-du lịch Thành phố (Phòng Văn hóa và...

Đọc tiếp »

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các sự cố hư hỏng của hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Sở Công thương tỉnh BR-VT vừa có công văn số 92/SCT-QLNL ngày 14/01/2016 về việc công khai đường dây tiếp nhận, xử lý, phản hồi thắc mắc, phản ảnh khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bà...

Đọc tiếp »