Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
TP. Vũng Tàu:97,68% gia đình đạt chuẩn văn hóa
10:04 | 25/01/2016 Print   E-mail    

 
Sáng ngày 22/01, Ủy ban MTTQVN TP.Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” (1995-2015). Đến dự có ông Nguyễn Đăng Minh, Phó bí thư thuờng trực Thành uỷ.
 
20 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã tích cực phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình, khu phố văn hóa. Đến nay, toàn thành phố đã có 61.075/62.527 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,68%; 112/122 khu dân cư văn hóa; 9/17 phường được công nhận phường văn minh đô thị.
 
Trong cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo”, những năm qua, Thành phố đã vận động được hơn 42,8 tỷ đồng, từ nguồn tiền vận động, thành phố đã xây dựng và sửa chữa được 451 căn nhà tình nghĩa, 1.471 căn nhà “Đại đoàn kết”; tặng 737 sổ tiết kiệm, trị giá 776 triệu đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho gần 3 ngàn trường hợp với số tiền hơn 2 tỷ đồng…
 
Ông Nguyễn ĐăngMinh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong năm 2015.
 
Bà Vũ Phương Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Vũng Tàu cho biết: Sau 20 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Mặt trận các cấp thành phố thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức triển khai thực hiện cho phù hợp với tinh thần đặc điểm của địa bàn nên hiệu quả các cuộc vận động ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết trong nhân dân, thông qua cuộc vận động đã tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Minh, khẳng định những kết quả mà cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đạt được là có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, ông tin rằng với tinh thần đoàn kết, thống nhất vốn có của cán bộ, nhân dân thành phố sẽ đưa cuộc vận động ngày càng phát triển nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng mà nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra.
 
Dịp này, UBND TP.Vũng Tàu đã tặng giấy khen cho 17 tập thể, 32 cá nhân, 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” 20 năm qua./.
 
Tin, ảnh: Ngọc Linh, BBT