Thông báo Thông báo
Thông báo khám, chứng nhận sức khỏe đối với ứng cử viên Đại biểu HĐND các cấp thành phố Vũng Tàu
09:46 | 08/03/2016 Print   E-mail    

Để đảm báo thống nhất thành phần hồ sơ ứng cử, ngoài việc nộp hồ sơ ứng cử theo thành phần quy đinh tại Điều 2 Nghị Quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, người ứng cử cần nộp thêm giấy khám sức khỏe được cơ quan y tế có thẩm quyền cụ thể là Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm giới thiệu nhân sự.

Người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu HĐND các phường xã nhiệm kỳ 2016-2021 khám, chứng nhận sức khỏe tại: Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, Địa chỉ 278, Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật). Khi đi khám sức khỏe các ứng cử viên nhớ mang theo 01 ảnh 3x4.

 

UBBC các phường, xã có thể chủ động đăng ký lịch khám cho ứng cử viên đơn vị mình với Trung tâm y tế theo số điện thoại: 0643.838348

Kinh phí khám sức khỏe do Ngân sách Thành phố chi trả trên cơ sở dự toán kinh phí của UBBC các cấp lập, các ứng cử viên nộp biên lai phí, lệ phí về UBBC các cấp để làm cơ sở thanh quyết toán.