Thông báo Thông báo
Thu hồi, hủy bỏ thông báo số 199/UBND-BBT ngày 16/9/2011 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Chí Linh – Cửa Lấp tại phường 12, thành phố Vũng Tàu
08:47 | 29/04/2016 Print   E-mail    

Theo quy định tại điều 61, điều 62, điều 63 của Luật đất đai năm 2013 thì hiện nay Thông số 199/UBND-BBT ngày 16/9/2011 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Chí Linh – Cửa Lấp tại phường 12, thành phố Vũng Tàu không còn phù hợp.

Do đó, UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong phạm vi dự án: Khu đô thị mới Chí Linh – Cửa Lấp tại phường 12, thành phố Vũng Tàu biết việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo 199/UBND-BBT của UBND thành phố, đồng thời, thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong phạm vi dự án này được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật đất đai năm 2013. 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn