Thông báo Thông báo
Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016
09:28 | 29/04/2016 Print   E-mail    

 
 
UBND  thành phố Vũng Tàu thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động  và nhân dân biết việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016, cụ thể sau:
 
1. Lễ 30/4 và 1/5 năm 2016 trùng vào hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật, vì vậy sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (02/5/2016) và thứ Ba (03/5/2016).
 

2. Treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng và Đoàn thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 01/5/2016 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn