HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 1.455 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 73
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6162/UBND-NV V/v báo cáo nội dung lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 của Nghị quyết số... 17/08/2020 17/08/2020
Hết hạn
5912/UBND-YT Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 07/08/2020 07/08/2020
Còn hạn
5814/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Trần thị Thùy Trang đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo,... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5793/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Lê Tấn Tho đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5778/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Đỗ Thị Thắm đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5752/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Đỗ Văn Xuân đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Hết hạn
05/HĐPL V/v Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai một só nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
213/ĐL-TTVHTTTT Giải Bơi hồ các lứa tuổi Tp.VT mở rộng năm 2020 29/07/2020 29/07/2020
Còn hạn
5530/UBND-VP V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 26/07/2020 26/07/2020
Còn hạn
5436/TB-UBND thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình đường Bình Giã - ông, bà Võ Văn Tám 24/07/2020 24/07/2020
Còn hạn
3274/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu 20/07/2020 20/07/2020
Còn hạn
176/TB-VP Thông báo phân công điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu 03/07/2020 03/07/2020
Còn hạn
4503/TB-UBND Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu – đợt 1 năm học 2019-2020 02/07/2020 02/07/2020
Hết hạn
4305/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Huỳnh Văn Thọ - Trần Thị Thơm đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường... 29/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
3975/TB-UBND Thông báo Về việc thu hồi hủy bỏ Thông báo số 168/TB-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu 26/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
4209/TB-UBND Thông báo thu hồi đất ông, bà Nguyễn Văn Thống thuộc dự án đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu 26/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
2809/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường 9, khóa X nhiệm kỳ 2016-2021- ông Vũ Văn Hùng 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
2811/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
2818/QĐ-UBND Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo - bà Nguyễn Thị Nga 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
2805/QĐ-UBND Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm 24/06/2020 24/06/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 1.455 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 73