HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 1.767 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 89
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6220/QĐ-UBND Về việc thu hồi 10,70 m2 đất tại phường 12 do ông (bà) Nguyễn Thị Phú đang sử dụng để thực hiện dự án Nâng cấp đê Hải Đăng,phường 12, thành phố Vũng... 12/01/2021 12/01/2021
Còn hạn
6223/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Thị Phú để thực hiện dự án Nâng cấp đê Hải Đăng tại phường 12 TPVT 12/01/2021 12/01/2021
Còn hạn
6221/UBND-QLĐT ề việc thu hồi 24,90 m2 đất tại phường 12 do ông (bà) Trần Tu – Trần Thị Đời đang sử dụng để thực hiện dự án Nâng cấp đê Hải Đăng, phường 12, thành... 12/01/2021 12/01/2021
Còn hạn
108/QQD-UBND Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020 08/01/2021 08/01/2021
Còn hạn
59/UBND-TCKH Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 07/01/2021 07/01/2021
Còn hạn
6195/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Văn Hồng - Vũ Văn Chuyên do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6186/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Trịnh Quang Thái - Lê Thị Hằng do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 14/01/2021
Còn hạn
10437/TB-UBND Thông báo danh mục TTHC mức độ 3, 4 nam 2021 trên địa bàn TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6185/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 10 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6190/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Nguyễn Hữu Gía - Nguyễn Thị Mận do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6187/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Bùi Trung Đông - Đỗ Thị Bích Thủy do Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Đường... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6179/QĐ-UBND V/v thu hồi 155,90m2 đất do ông(bà) Bùi Trung Đông - Đỗ Thị Bích đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6180/QĐ-UBND V/v thu hồi 134,70m2 đất do ông(bà) Hà Mai Hưng - Trần Thị Thu Hường đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6182/QĐ-UBND ] V/v thu hồi 144,50m2 đất do ông(bà) Mai Đức Toàn - Nguyễn Hồng Trang đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6177/QĐ-UBND V/v thu hồi 62,90m2 đất do ông(bà) Nguyễn Hữu Gía - Nguyễn Thị Mận đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6178/QĐ-UBND V/v thu hồi 78,70m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Ngô Thị Thắm...) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 1 - 1 / 1 1 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6178/QĐ-UBND V/v thu hồi 78,70m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Ngô Thị Thắm...) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 14/01/2021
Còn hạn
7452/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 02 hộ gia đình cá nhân để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng... 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
6176/QĐ-UBND V/v thu hồi 62,40m2 đất do ông(bà) Trần Duy Minh(Phạm Văn Dung) đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Bình Gĩa TPVT 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
7450/QĐ-UBND V/v thu hồi 588,90m2 đất do ông(bà) Vũ Thị Hoa để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Thắng Nhất 30/12/2020 30/12/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 1.767 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 89