HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 175 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 9
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1188/SDL-VP Về việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích 04/12/2018 04/12/2018
Còn hạn
6641/UBND-KT Về việc tập trung ứng phó với bão số 9 23/11/2018 23/11/2018
Hết hạn
6637/UBND-KT Về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 9/2018 23/11/2018 23/11/2018
Hết hạn
6639/UBND - QLĐT Về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão số 9-2018 23/11/2018 23/11/2018
Hết hạn
6585/UBNd-KT Về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão 22/11/2018 22/11/2018
Hết hạn
2194/SGDĐT-VP V/v công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. 21/11/2018 21/11/2018
Còn hạn
5553/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh BR-VT. 21/09/2018 21/09/2018
Còn hạn
5160/UBND-VP V/v sao gửi Quyết định 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/20184 của UBND tỉnh BR-VT 05/09/2018 05/09/2018
Còn hạn
5110/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh BR-VT 04/09/2018 04/09/2018
Còn hạn
4868/UBND-QLĐT V/v Bố trí điểm trông giữ xe phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2/9/2018 và Festival biển 2018 tại khu vực bãi sau 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
4882/UBND-KT V/v hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
4867/UBND-BQL V/v Chỉnh trang sữa chữa cơ sở kinh doanh để phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9 và Festival biển năm 2018 24/08/2018 24/08/2018
Còn hạn
472/LĐTBXH Về việc cung cấp danh sách hộ nghèo, cận nghèo đăng tải trên trang thông tin điện tử tháng 8 năm 2018 23/08/2018 23/08/2018
Còn hạn
4660/UBND-YT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân Miệng 15/08/2018 15/08/2018
Còn hạn
4458/UBND-TTr V/v chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; phòng, chống tham nhũng lãnh phí; kê khai tài... 07/08/2018 07/08/2018
Còn hạn
4464/UBND-TNMT V/v đăng ký danh mục dựa án công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Vũng Tàu 07/08/2018 07/08/2018
Còn hạn
4485/UBND-YT v/v Tăng cường công tác tiêm chủng 07/08/2018 07/08/2018
Còn hạn
4464/QĐ-UBND V/v đăng ký danh mục dựa án công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Vũng Tàu 07/08/2018 07/08/2018
Còn hạn
4499-CV/TU Chấn chỉnh việc đi nước ngoài 01/08/2018 01/08/2018
Còn hạn
3923/UBND-VHTT v/v triển khai công tác chỉnh trang, chuẩn bị phục vụ du khách nhận dịp tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc... 16/07/2018 16/07/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 175 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 9