HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 41 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
13/NQ-HĐND V/v phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi thường xuyên ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
14/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố sang Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu 6 tháng đầu năm... 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
15/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 năm 2019 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TPVT 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
16/NQ-HĐND V/v phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 TPVT 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
39/2018/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020 14/12/2018 24/12/2018
Còn hạn
08/NQ-HĐND V/v Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
07/NQ-HĐND V/v Đề nghị phê chuẩn bổ sung kế hoạch năm 2018: Ghi thu, ghi chi số tiền 500 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của công Ty TNHH hóa dầu Long Sơn 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
03/NQ-HĐND V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
04/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn điều chỉnh,bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 năm 2018 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố VT 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
05/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn bổ sung điều chỉnh, dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
06/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn hỗ trợ tín dụng cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thong qua ủy thác nguồn vốn từ ngân... 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
10/NQ-HĐND V/v phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
16/nQĐ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh năm 2018 của TPVT 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
13/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND - Trần Thị Bích Vân 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
15/NQ-HĐND V/v Miễm nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND TPVT 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
12/NQ-HĐND Phê chuẩn hỗ trợ kinh phí xác minh giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thành phố 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
14/NQĐ-UBND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND - bà Đặng Kim Lanh 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
06/NQ-HĐND V/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2018 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
08/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn bổ sung, điều chính dự toán thu chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 19/12/2017 19/12/2018
Còn hạn
07/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 19/12/2017 19/12/2017
Hết hạn
Showing 1 - 20 of 41 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3