HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 36 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
08/NQ-HĐND V/v Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
07/NQ-HĐND V/v Đề nghị phê chuẩn bổ sung kế hoạch năm 2018: Ghi thu, ghi chi số tiền 500 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của công Ty TNHH hóa dầu Long Sơn 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
03/NQ-HĐND V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
04/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn điều chỉnh,bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 năm 2018 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố VT 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
05/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn bổ sung điều chỉnh, dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
06/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn hỗ trợ tín dụng cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thong qua ủy thác nguồn vốn từ ngân... 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
10/NQ-HĐND V/v phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
16/nQĐ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh năm 2018 của TPVT 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
13/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND - Trần Thị Bích Vân 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
15/NQ-HĐND V/v Miễm nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND TPVT 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
12/NQ-HĐND Phê chuẩn hỗ trợ kinh phí xác minh giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thành phố 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
14/NQĐ-UBND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND - bà Đặng Kim Lanh 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
06/NQ-HĐND V/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2018 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
08/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn bổ sung, điều chính dự toán thu chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 19/12/2017 19/12/2018
Còn hạn
07/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
05/NQ-HĐND V/v Nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an nin 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố Vũng tàu 07/07/2017 07/07/2017
Còn hạn
79/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn... 09/12/2016 19/12/2016
Còn hạn
73/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn mức thu lệ cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh... 09/12/2016 19/12/2016
Còn hạn
41 /NQ – HĐBCQG Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng... 29/01/2016 29/01/2016
Hết hạn
06/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ Ngân sách năm 2015. 31/12/2014 07/01/2015
Hết hạn
Showing 1 - 20 of 36 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2