HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 568 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 29
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1657/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết... 01/07/2019 01/07/2019
Còn hạn
1656/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thành lập và Hoạt động của... 01/07/2019 01/07/2019
Còn hạn
2648/QĐ-UBND V/v Phê duyệt nhu cầu tiếp nhận thuyên chuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc UBND thành phố năm học 2019-2020 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2643/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung cho 04 hộ gia đình cá nhân do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2644/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung đối với hộ ông (Bà) Nguyễn Thị Hạnh do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2645/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung đối với hộ ông (Bà) Công Tạo Anh do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2647/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung (giao 01 lô đất ở mới) đối với hộ ông (Bà) Lâm Văn Chi do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2646/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung đối với hộ ông (Bà) Huỳnh Văn Nai do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2590/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho ông (bà) Lê Thị Tường Vân địa chỉ thu hồi: 43 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam,... 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2600/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung cho 01 hộ gia đình cá nhân do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư... 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2591/QĐ-UBND V/v Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Hoàng Vũ Thảnh 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2589/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư bổ sung (xét giao đất tái định cư) cho 01 hộ gia đình, cá nhân do nhà nước thu hồi đất để xây... 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2601/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung cho ông (bà) Phạm Văn Hoài (Phạm Khắc Hoài), địa chỉ: 168 đường 3/2, phường 10, thành... 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
1406/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa... 05/06/2019 05/06/2019
Còn hạn
2535/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở C2 Chí Linh đối với Lô H1 và một phần lô F 05/06/2019 05/06/2019
Còn hạn
1339/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực: Lao động, tiền lương; Lao động nước ngoài làm việc tại... 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
1277/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa... 21/05/2019 21/05/2019
Còn hạn
1278/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ uục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch, kiến trúc thuộc thẩm quyền... 21/05/2019 21/05/2019
Còn hạn
1276/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung , thủ tục hành chính bãi bõ trong lĩnh vực nhà ở,... 21/05/2019 21/05/2019
Còn hạn
1273/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh... 21/05/2019 21/05/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 568 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 29