HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 533 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 27
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3488/QĐ-UBND Công bố TTHC ddược chuẩn hóa và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 06/12/2018 06/12/2018
Còn hạn
3454/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC đưuọc sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giao dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở... 03/12/2018 03/12/2018
Còn hạn
2878/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 15/10/2018 15/10/2018
Còn hạn
2858/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực Lâm Nghiệp, Thủy Lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 12/10/2018 12/10/2018
Còn hạn
2857/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 12/10/2018 12/10/2018
Còn hạn
2395/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích tại... 30/08/2018 30/08/2018
Còn hạn
6501/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Hoàng Thị Sen 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6502/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Nguyễn Thị Độ 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6503/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Hoàng Thị Thanh 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6504/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Trần Thị Vĩnh Hồng 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6505/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Đoàn Thị Thu Hoài 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6506/QĐ-UBND V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Nguyễn THị phương 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6507/QĐ-UBND V/v Điều động và bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với bà Phạm thị Thanh Thủy 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6223/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch phường Thắng Nhất- Trần Anh Tuấn 20/08/2018 20/08/2018
Còn hạn
1843/QĐ-BGTVT Triển khai thực hiện Quyết định số 1843/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. 20/08/2018 20/08/2018
Còn hạn
4721/TB-UBND V/v Điều chỉnh thông báo thu hồi đất số 168/TB-UBND ngày 08/4/2018 của UBND thành phố để thực hiện nâng cấp hẻm 1000 đường 30/4 17/08/2018 17/08/2018
Còn hạn
304/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông (bà) Chu thị Thương 15/08/2018 15/08/2018
Còn hạn
6064/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách thuộc phường 10 năm 2018 10/08/2018 10/08/2018
Còn hạn
287/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông (bà) Nguyễn THị Hiền 09/08/2018 09/08/2018
Còn hạn
288/QĐ-XPVPHC V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông (bà) Trần Văn Bình 09/08/2018 09/08/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 533 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 27