HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 654 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 33
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2476/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn trong... 19/09/2019 23/09/2019
Còn hạn
2475/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi... 19/09/2019 19/09/2019
Còn hạn
21347/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở... 09/09/2019 09/09/2019
Còn hạn
4008/QĐ-UBND V/v thu hồi 11.3m2 đất của ông(bà) Quách Nguyệt Châu tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần Đồng, Lê Lai 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4009/QĐ-UBND V/v thu hồi 63.1m2 đất của ông(bà) Nguyễn Văn Huỳnh - Nguyễn Thị Ngọc Vân - Nguyễn Văn Hảo - Trần Thị Hồng Nhung tại Phường 3 để xây dựng công trình... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4010/QĐ-UBND V/v thu hồi 51.7m2 đất của ông(bà) Dương Tiến Thông - Đào Thị Thanh Bình tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định,... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4012/QĐ-UBND V/v thu hồi 16.0m2 đất của ông(bà) Lê Thắng Dũng - Bùi Mỹ Lệ Dung tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4011/QĐ-UBND V/v thu hồi 0.2m2 đất của ông(bà) Phạm Ngọc Thường - Vũ Thị Huyền tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4013/QĐ-UBND V/v thu hồi 273.6m2 đất của ông(bà) Hà Đình Nam - Nguyễn Thị Thúy Hà tại Phường 1 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định,... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
3948/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề kỳ xét tuyển viên chức giáo dục TPVT, đợt 2 năm học... 14/08/2019 14/08/2019
Còn hạn
3832/QĐ-UBND V/v thu hồi 928,7m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Lê Thị Lan Hương đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, phường 12 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3833/QĐ-UBND V/v thu hồi 928,7m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Lê Thị Lan Hương đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, phường 12 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3834/QĐ-UBND V/v thu hồi 404,2m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Bùi Thị Thắm và các ông(bà) có liên quan đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc... 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3835/QĐ-UBND V/v thu hồi 1.606,9m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Nguyễn Đào và các ông bà có liên quan đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường... 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3379/QĐ-UBND V/v thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 7349/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 Của UBND TPVT về việc phê duyệt nhiệm vụ và... 18/07/2019 18/07/2019
Còn hạn
3338/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND phường 5 đối với ông Vũ Thị Minh Hạnh 16/07/2019 16/07/2019
Còn hạn
211/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thú y - ông Đoàn Anh Thái 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
209A/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thú y - Ông Hoàng Văn Chiển 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
210/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thú y - bà Nguyễn Thị Gíao 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
3295/QĐ-UBND V/v thu hồi 45.0m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Nguyễn Huy Lợi - Nguyễn Thị Bích Hương (Trần Thị Thùy Trang) đang sử dụng để thực hiện dự án Nâng cấp... 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 654 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 33