HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 89 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1173/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ thành phố Vũng Tàu năm 2018 21/03/2018 21/03/2018
Hết hạn
1174/QĐ-UBND V/v Thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ thành phố Vũng Tàu năm 2018 21/03/2018 21/03/2018
Hết hạn
961/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính nă 2018 trên địa bàn thành phố 07/03/2018 07/03/2018
Hết hạn
492/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố 31/01/2018 31/01/2018
Hết hạn
26/QĐ-VP V/v Ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố 31/01/2018 31/01/2018
Còn hạn
6676/QĐ-UBND Kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Vũng Tàu 25/12/2017 25/12/2017
Còn hạn
6772/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chứng thư số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính 21/12/2017 21/12/2017
Còn hạn
6005/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn thành phố VT 20/11/2017 20/11/2017
Hết hạn
1469/STP-VP Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 14/11/2017 14/11/2017
Còn hạn
4216/QĐ-UBND V/v thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ thành phố Vũng Tàu năm 2017 01/09/2017 01/09/2017
Hết hạn
3059/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp thống nhất, triển khai thực hiện Đề án trao Giấy khai sinh, Sổ Hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em giai đoạn... 22/06/2017 22/06/2017
Còn hạn
173/TB-UBND Thông báo Đường dây nóng CCHC lĩnh vực Dân tộc của Phường 5 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
124/VP-MC Thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung 29/05/2017 29/05/2017
Còn hạn
675/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BR-VT 23/03/2017 03/03/2017
Còn hạn
1035/QĐ-UBND Về việc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại,... 01/03/2017 01/03/2017
Còn hạn
551/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn TPVT. 25/01/2017 25/01/2017
Hết hạn
07/TB-UBND Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu năm 2017 04/01/2017 04/01/2017
Còn hạn
11552/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến ngfhij, phản ánh tồn đọng năm 2016 chuyển qua năm 2017. 30/12/2016 30/12/2016
Hết hạn
11208/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn TPVT. 22/12/2016 22/12/2016
Hết hạn
6466/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin trong lĩnh vực quản lý du lịch-dịch vụ trên địa bàn TPVT. 12/09/2016 12/09/2016
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 89 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5