HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 22 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
08/NQ-HĐND V/v Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
07/NQ-HĐND V/v Đề nghị phê chuẩn bổ sung kế hoạch năm 2018: Ghi thu, ghi chi số tiền 500 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của công Ty TNHH hóa dầu Long Sơn 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
03/NQ-HĐND V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
04/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn điều chỉnh,bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 năm 2018 đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố VT 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
05/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn bổ sung điều chỉnh, dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
01/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu, khóa V nhiệm kỳ 2011-2016. 07/01/2015 07/01/2015
Hết hạn
06/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ Ngân sách năm 2015. 31/12/2014 07/01/2015
Hết hạn
07/2014/NQ-UBND Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư XDCB, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2015 của thành phố Vũng Tàu. 31/12/2014 07/01/2015
Hết hạn
12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2011-2016. 31/12/2014 31/12/2014
Hết hạn
08/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2015 31/12/2014 07/01/2015
Hết hạn
13/NQ-UBND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2011-2016. 31/12/2014 31/12/2014
Hết hạn
14/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu, khóa V nhiệm kỳ 2011-2016. 31/12/2014 31/12/2014
Hết hạn
09/2014/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 31/12/2014 07/01/2015
Hết hạn
10/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Vũng Tàu, khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 31/12/2014 31/12/2014
Hết hạn
11/NQ-UBND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Vũng Tàu, khóa V nhiệm kỳ 2011-2016. 31/12/2014 31/12/2014
Hết hạn
05/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 của thành phố Vũng Tàu. 31/12/2014 07/01/2015
Hết hạn
09/2012/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND thành phố Vũng Tàu năm 2013 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
11/2012/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 của thành phố Vũng Tàu 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
10/2012/NQ-HĐND Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013 của thành phố Vũng Tàu 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
12/2012/NQ-HĐND Dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2013. 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 22 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2