HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 256 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 13
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
8864/UBND-TP V/v Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người" 04/11/2020 04/11/2020
Còn hạn
7994/BC-UBND Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -... 09/10/2020 09/10/2020
Còn hạn
7981/UBND-NV V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự ở... 08/10/2020 08/10/2020
Hết hạn
7939/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Quyền Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4968/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
2777/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định biện pháp giải quyết tình trạng... 14/09/2020 14/09/2020
Còn hạn
6162/UBND-NV V/v báo cáo nội dung lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 của Nghị quyết số... 17/08/2020 17/08/2020
Hết hạn
213/ĐL-TTVHTTTT Giải Bơi hồ các lứa tuổi Tp.VT mở rộng năm 2020 29/07/2020 29/07/2020
Còn hạn
176/TB-VP Thông báo phân công điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu 03/07/2020 03/07/2020
Còn hạn
1265A/QĐ-UBND Ban hành chương trình của UBND Thành phố Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 16/03/2020 16/03/2020
Còn hạn
1044/QĐ-UBND Về việc phân công trách nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021 06/03/2020 06/03/2020
Còn hạn
12/NQ-CP Về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 19/02/2020 19/02/2020
Hết hạn
671/UBND-NV góp ý xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 11/02/2020 11/02/2020
Còn hạn
526/TB-UBND Giới thiệu chữ ký của ông Trần Phú Vinh - phụ trách thanh tra thành phô 03/02/2020 03/02/2020
Còn hạn
457/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 theo Chương trình hành động... 21/01/2020 21/01/2020
Còn hạn
336/TB-UBND Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng TNMT 20/01/2020 20/01/2020
Còn hạn
03/KH-BATGT ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 VÀ HỘI HOA XUÂN NĂM 2020 13/01/2020 13/01/2020
Còn hạn
75/UBND-NV Triển khai thực hiện NGhị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ 07/01/2020 07/01/2020
Còn hạn
31/BC-UBND Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 06/01/2020 01/01/2020
Còn hạn
51/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh năm 2019 chuyển sang 2020 03/01/2020 03/01/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 256 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 13