HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 20 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6501/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Hoàng Thị Sen 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6502/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Nguyễn Thị Độ 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6503/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Hoàng Thị Thanh 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6504/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Trần Thị Vĩnh Hồng 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6505/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với bà Đoàn Thị Thu Hoài 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6506/QĐ-UBND V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Nguyễn THị phương 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6507/QĐ-UBND V/v Điều động và bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với bà Phạm thị Thanh Thủy 27/08/2018 27/08/2018
Còn hạn
6223/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch phường Thắng Nhất- Trần Anh Tuấn 20/08/2018 20/08/2018
Còn hạn
5948/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND phường 8 thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Đỗ Đức Khanh 03/08/2018 03/08/2018
Còn hạn
5903/QĐ-UBND V/v Điều động bà Lê Thị Thanh Tuyền đến trường Tiểu học Hải Nam làm hiệu trưởng 01/08/2018 01/08/2018
Còn hạn
5904/QĐ-UBND V/v Điều động ông Nguyễn NGọc Mẫn đến trường Tiểu học Lê Lợi làm hiệu trưởng 01/08/2018 01/08/2018
Còn hạn
5882/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Mầm non 19/5 đối với bà Phạm Thị Phụng 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5883/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phương 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5885/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Bình đối với bà Nguyễn Thị Phương 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5888/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng đối với bà Nguyễn Thị Rung 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5886/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Tiểu học Thắng Tam đối với bà Nguyễn Thị Thu Trà 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5887/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Tiểu học Bùi Thị Xuân đối với ông Phạm Duy Khánh Quân 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5889/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thái Bình đối với ông Lê Trọng Anh 31/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
5890/QĐ-UBND V/v Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với bà PHạm Thị Thu Hà, phó Hiệu trưởng trường THCS Duy Tân 31/07/2018 31/07/2018
Hết hạn
5884/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng trường Tiểu học Thắng Tam đối với bà Nguyễn Thị Liên 30/07/2018 31/07/2018
Còn hạn
Showing 20 results.