HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 506 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 26
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
481/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Trần Thị Lan Hương 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
495/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Phan Trần Huy - Đặng Thị Sáu 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
481/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Trần Thị Lan Hương 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
501/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lê Thị Thọ 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
494/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đào Quang Đường 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
457/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thanh Hùng 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
493/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Hữu Thịnh - Lê Anh Đào 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
502/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Hồng Phượng 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
456/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Đức Tiến 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
471/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Phạm Ngà 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
503/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Ngọc Soi 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
455/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đặng Ngọc Sơn 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
504/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đàm Ngọc Hồ 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
505/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Phạm Thị Yến 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
454/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thế Vinh 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
506/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Phạm Anh Tuấn 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
453/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thanh Dần 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
480/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lý Kiết Huy 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
508/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lê Thị Phúc Loan 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
452//TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đoàn Ngọc Tuấn 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 506 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 26