HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 282 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 15
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
4008/QĐ-UBND V/v thu hồi 11.3m2 đất của ông(bà) Quách Nguyệt Châu tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần Đồng, Lê Lai 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4009/QĐ-UBND V/v thu hồi 63.1m2 đất của ông(bà) Nguyễn Văn Huỳnh - Nguyễn Thị Ngọc Vân - Nguyễn Văn Hảo - Trần Thị Hồng Nhung tại Phường 3 để xây dựng công trình... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4010/QĐ-UBND V/v thu hồi 51.7m2 đất của ông(bà) Dương Tiến Thông - Đào Thị Thanh Bình tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định,... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4012/QĐ-UBND V/v thu hồi 16.0m2 đất của ông(bà) Lê Thắng Dũng - Bùi Mỹ Lệ Dung tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4011/QĐ-UBND V/v thu hồi 0.2m2 đất của ông(bà) Phạm Ngọc Thường - Vũ Thị Huyền tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4013/QĐ-UBND V/v thu hồi 273.6m2 đất của ông(bà) Hà Đình Nam - Nguyễn Thị Thúy Hà tại Phường 1 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định,... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4520/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án Trường Tiểu học P11, TPVT 16/08/2019 16/08/2019
Còn hạn
3832/QĐ-UBND V/v thu hồi 928,7m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Lê Thị Lan Hương đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, phường 12 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3833/QĐ-UBND V/v thu hồi 928,7m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Lê Thị Lan Hương đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, phường 12 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3834/QĐ-UBND V/v thu hồi 404,2m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Bùi Thị Thắm và các ông(bà) có liên quan đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc... 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3835/QĐ-UBND V/v thu hồi 1.606,9m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Nguyễn Đào và các ông bà có liên quan đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường... 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3379/QĐ-UBND V/v thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 7349/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 Của UBND TPVT về việc phê duyệt nhiệm vụ và... 18/07/2019 18/07/2019
Còn hạn
3817/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Nguyễn Thị Thảo 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3818/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Lại Thị Thu Hương 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3819/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Trần Phú Xuyến 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3820/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Phạm Thị Phương 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3821/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Phạm Thị Hồng 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3807/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Nguyễn Thành Lập 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3806/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Lê Thị Nuôi 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3814/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Thái Thị Sỹ 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 282 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 15