HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 241 - 260 of 1.702 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 86
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6712/QĐ-UBND Thu hồi, bổ sung 28,0m2 đất tại phường 12 của ông (bà) Vũ Văn Long đang sử dụng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp dường 30/4 đoạn từ Ngã 3 Chí Linh... 16/12/2019 16/12/2019
Còn hạn
6614/QĐ-UBND Thu hồi 8.982,80m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu do ông (bà) Huỳnh Minh Quới đang sử dụng để để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái... 12/12/2019 12/12/2019
Còn hạn
6613/QĐ-UBND Thu hồi 7.107,40m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu do ông (bà) Trương Văn Mến đang sử dụng để để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định... 12/12/2019 12/12/2019
Còn hạn
6612/QĐ-UBND Thu hồi 1.670,90m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu do ông (bà) Cao Thái Sơn đang sử dụng để để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định... 12/12/2019 12/12/2019
Còn hạn
6611/QĐ-UBND Thu hồi 836,10m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu do ông (bà) Huỳnh Ngọc May đang sử dụng để để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định... 12/12/2019 12/12/2019
Còn hạn
6610/QĐ-UBND Thu hồi 197,90m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu do ông (bà) Lê Thị Bi đang sử dụng để để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư... 12/12/2019 12/12/2019
Còn hạn
6609/QĐ-UBND Thu hồi 5.870,0m2m2 đất của ông (bà) Phạm Thị Được, Lê Thị Bạc, Lê Văn Nhạn - Lệ Thị Phương - Lê Thị Phương Lan - Lê Thị Huệ - Lê Thị Đẹp - Lê Ngọc... 12/12/2019 12/12/2019
Còn hạn
6504/QĐ-UBND Phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPVT 09/12/2019 09/12/2019
Còn hạn
7112/TB-UBND Thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa -... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7135/TB-UBND Thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7152/TB-UBND Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7136/TB-UBND Thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7111/TB-UBND Thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa -... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7109/TB-UBND Thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa -... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7153/TB-UBND Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7154/TB-UBND Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7108/TB-UBND Thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa -... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7156/TB-UBND Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7107/TB-UBND Thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa -... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
7106/TB-UBND Thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đất Cụm 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa -... 06/12/2019 06/12/2019
Còn hạn
Showing 241 - 260 of 1.702 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 86